Úřední deska

Zahájení aktualizace BPEJ v ku Horky

Vyvěšeno: od 15. 5. 2023 do 15. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Horky za rok 2021

Vyvěšeno: od 9. 5. 2022 do 30. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha 2021

Vyvěšeno: od 21. 3. 2022 do 30. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Zpráva o výsledcích přezkumu obce Horky za rok 2021

Vyvěšeno: od 21. 3. 2022 do 30. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost