Obec Horky

Obec Horky se nachází v Pardubickém kraji mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem v nadmořské výšce 338 metrů. Název naší obce se odvozuje od jejího místa. Ze silnice ze sousedních Českých Heřmanic do Litomyšle jsou Horky vidět na kopci, jako malé hory.

První zmínka o Horkách je z roku 1226, kdy tady byl zemanský dvůr s několika chalupami a patřily různým majitelům, stejně jako okolní vesnice. Do roku 1652 náležely Horky  k brandýskému panství (majitelé byli přívrženci evangelické církve) a tím i většina obyvatel byla evangelického vyznání. Obyčejní lidé si říkali, že patří k církvi beránkově. V roce 1765 bylo na Horkách 20  čísel popisných. Po bitvě na Bílé hoře a změně majitelů patřily k panství litomyšlském (to byli katolíci).  Několik horeckých občanů odešlo do emigrace, protože se nechtěli zříci své víry, někteří byli i vězněni. Pro ně byla největší svátostí bible, kterou nesměli podle katolických pánů vlastnit.

Na návsi stojí kamenný kříž z roku 1849, opravený naposledy v roce 2010.  U budovy obecního úřadu  je od roku 1920  pomník padlým spoluobčanům v 1. světové válce, kde zemřelo 9 horeckých mužů.

V obci Horky žije 147 obyvatel. Děti jezdí autobusem do základní školy v Cerekvici nad Loučnou. Máme zavedený plyn, nový rozvod elektřiny, asfaltové silnice po celé vsi. Samostatnou obec Horky se svojí samosprávou máme až od roku 1990, dříve patřila pod Cerekvici nad Loučnou. Jedinou společenskou činnou organizací je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1904 a má v současné době 40 členů. Hasiči i hasičky se zúčastňují jak okrskových soutěží, tak soutěží netradičních.

 V katastru obce jsou rybníky Heřmánek a Velký netřebský a dvacetihektarový převážně dubový les, který byl založen litomyšlskými pány z rodu Thurn-Taxis jako bažantnice. Okraje jednotlivých „čtvrtí“ byly osázeny smrky, aby měli bažanti kde hnízdit. Teď se musely všechny zbylé smrky vykácet jako všude v republice. Jednotlivé čtvrti byly pojmenovány: Pasecká, Pazderní, Netřebská, Nohaviční nebo Zaječí kopeček.  Čistý vzduch a pěkné prostředí vybízí k procházkám po okolí Horek.

Obcí  prochází cyklostezka č. 4231.

Pro kulturní a sportovní vyžití slouží opravená a plně vybavená Hájovna s hřištěm a herními prvky pro děti. Místní obyvatelé si mohou Hájovnu pronajmout pro rodinné oslavy. Pro veřejnost je Hájovna otevřena večer v pátek a v neděli. Můžete si dát pivo, nealko, klobásy z udírny a další dobroty.  Obec je známá tanečními zábavami už od roku 1952 a díky členům hasičského sboru jsou pořádány dodnes. Členové sboru jsou pořadateli spolu s obecním úřadem různých akcí, jako jsou pálení čarodějnic, společné výlety, stavění májky, rozsvícení vánočního stromu, posvícení, vánoční posezení, pro děti loučení s létem.

Historie obce

Obecní úřad č.p. 55
Datum: 3. 12. 2023 | Počet fotografií: 395

Historické album bylo vytvořeno v roce 2023, kdy se sehnala většina fotografií ze života v naší obci, nechala se vytisknout a vlepit do alba včetně popisů. První album obsahuje pouze černobílé fotografie od prvních dochovaných až po rok 1970. Začíná fotografiemi domů, které v obci stojí či stály, pokračuje přes první dochované fotografie, které jsou datované již kolem roku 1910. Pokračujeme různými sekcemi jako je např. mládež, zimní aktivity, svatby, hasiči, pohřby, JZD, horecké rodiny, zájezdy apod. Na konci alba jsou roky s důležitými milníky naší obce.

Toto album je přístupné k nahlédnutí našim občanům od ledna 2024 v naší obecní knihovně, při otevírací době knihovny (Pondělí 18:00-19:00). 

Datum: 3. 12. 2023 | Počet fotografií: 376

Druhé historické album bylo vytvořeno v roce 2024. Navazuje na album první. Dokázali jsme sehnat ještě nějaké staré dobové fotky, proto byly zařazeny do druhého alba hned po černobílých fotkách domů z obce. Dále album navazuje na první, a pokračuje tak černobílými fotkami kolem roku 1970. Fotografie v albu postupně přechází z černobílých na barevné. Druhé historické album končí začátkem roku 2017.

Toto album je přístupné k nahlédnutí našim občanům od poloviny června 2024 v naší obecní knihovně, při otevírací době knihovny (Pondělí 18:00-19:00).